موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

پیشرو در آموزش تخصصی در صنعت برق با مجوز سازمان فنی و حرفه ای

جوم آریا

لورم ایبسوم متنی تستی است

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

پیشرو در آموزش تخصصی در صنعت برق با موز سازمان فنی حرفه ای

دوره های زبان

برگزاری دوره های مکالمه به صورت سازمانی و آزاد

دوره های آزاد رایانه

دوره های برگزار شده رایانه شامل: هفت پودمان راهبری رایانه (ICDL) – طراحی صفحات وب-فتوشاپ و …

دانشگاه علمی و کاربردی آگاهان نیرو

جذب دانشجو در سطح کاردانی و کارشناسی

رشته های کاردانی شامل: انتقال-توزیع-ایمنی-تاسیسات الکتریکی

رشته های کارشناسی شامل: مهندسی انتقال-توزیع و عمران آب و فاضلاب شهری و روستائی

آموزشهای کوتاه مدت

برنامه ریزی و آموزش در سطح کارگری،تکنسین و کارشناسی دوره های برق شامل : خطوط هوائی-خطوط زمینی-سرکابل و مفصل-تست و بازرسی و …