مهندس غلامرضا ملا

مهندس غلامرضا ملا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
بیژن محمودی

بیژن محمودی

مدیر امور پشتیبانی و خدمات
محسن جهاندیده

محسن جهاندیده

معاون آموزشی و سرپرست مالی