نظر به برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در مورخ 1402/04/23 بدینوسیله به شرح جداول ذیل اسامی قبول شدگان  که نصاب قبولی در آزمون کتبی در حوزه خدمات مشترکین را کسب نموده اند اعلام می‌گردد. ضمن تبریک به قبول‌شدگان گرامی، لطفا با توجه دقیق به “تاریخ و ساعت” ذکر شده برای مصاحبه حضوری، با در دست داشتن “اصل و کپی کلیه مدارک هویتی، تحصیلی(مدرک دیپلم) و مستندات محل سکونت” به شرکت توزیع استان تهران واقع در تهران- میدان شهدا- واحد آموزش در روز و ساعت مقرر مراجعه نمایید.

اسامی قبول‌شدگان  آقا در آزمون کتبی
ردیف نام نام خانوادگی کد  ملي روز مصاحبه ساعت مصاحبه
1 محمدامین  کشاورز 0011351659 چهارشنبه 1402/05/18  7:00
2 عباس  کامیابی راد 0060633271  چهارشنبه 1402/05/18  7:00
3 سیاوش طاهری 0422163538   چهارشنبه 1402/05/18 7:00
4 حسن  جدائی حاجی خواجه لو 1660234956   چهارشنبه 1402/05/18 7:00
5 حسین  نوین تن 0080006061 چهارشنبه 1402/05/18 7:00
6 محمد میرزائی 4324180164  چهارشنبه 1402/05/18 7:00
7 محمدصادق فلاحتگر 5170055201  چهارشنبه 1402/05/18 8:00
8 سید میلاد خازنی الحسینی 0410439533 چهارشنبه 1402/05/18 8:00
9 علی وجدانی 0690724578  چهارشنبه 1402/05/18 8:00
10 سجاد نصرتی 0430120400 چهارشنبه 1402/05/18 8:00
11 محمد مبارکی 6580114487  چهارشنبه 1402/05/18 8:00
12 ابوالقاسم  شعبانی 6589808503  چهارشنبه 1402/05/18 8:00
13 یزدان بیات نژاد 4061044291   چهارشنبه 1402/05/18 9:00
14 محسن پنام 0017779766  چهارشنبه 1402/05/18 9:00
15 حامد نیکبخت 4490247915 چهارشنبه 1402/05/18 9:00
16 علیرضا اربیل 6580057661  چهارشنبه 1402/05/18 9:00
17 مصطفی  اسدکاکایی 3860017152 چهارشنبه 1402/05/18 9:00
18 ابوالفضل ایلکا 6590020388   چهارشنبه 1402/05/18 9:00
19 حسین فرحانی پور 1741633801 چهارشنبه 1402/05/18 10:00
20 مهدی عبدی دورباش 0312209797 چهارشنبه 1402/05/18 10:00
21 محمد عبدالهی 0012458139 چهارشنبه 1402/05/18 10:00
22 امید قاسمی نسب 0023447842   چهارشنبه 1402/05/18 10:00
23 محسن  رشیدی 0012084697  چهارشنبه 1402/05/18 10:00
24 حسن سراج دهگردان 0410472476 چهارشنبه 1402/05/18 10:00
25 سعید محمدی شیخ احمدلو 0323406890  چهارشنبه 1402/05/18 11:00
26 مهدی معاف 0410295795   چهارشنبه 1402/05/18 11:00
27 مجتبی ولیخانی 5560108278 چهارشنبه 1402/05/18 11:00
28 مصطفی شیبانی کارخانه 0410548774 چهارشنبه 1402/05/18 11:00
29 پدرام  علی اکبر خانی 6590024741 چهارشنبه 1402/05/18 11:00
30 علی مرادی سولقانی 0020570058  چهارشنبه 1402/05/18 11:00
31 اصلان  عباسی 0410529931 چهارشنبه 1402/05/18 12:00
32 امیر کریمی 0370482646   چهارشنبه 1402/05/18 12:00
33 پوریا هزارجریبی 0410607101 چهارشنبه 1402/05/18 12:00
34 محسن فرزانه 0021339058   چهارشنبه 1402/05/18 12:00
35 آرمان صفریان فر 0013266896   چهارشنبه 1402/05/18 12:00
36 محمد گودرزی 4120542696  چهارشنبه 1402/05/18 12:00
37 رضا محبی 1520309139 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
38 میثم  کریمی یونجالی 1451249535 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
39 محمدرضا  حسین زاده 0410439118 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
40 علی میرزائی 0010379568 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
41 سیدمهدی الحسینی 0072026952 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
42 سید محمد جواد  حسینی 0430108125 چهارشنبه 1402/05/25 7:00
43 بابک کرد 4000095250  چهارشنبه 1402/05/25 8:00
44 صیاد  یعقوبی 1450616501 چهارشنبه 1402/05/25 8:00
45 میلاد حسینی 0410220523  چهارشنبه 1402/05/25 8:00
46 پوریا بوستان فرد 4900689475   چهارشنبه 1402/05/25 8:00
47 ساینا نیک نژاد 4901226991  چهارشنبه 1402/05/25 8:00
48 عارفه   یوسف صفری 0430107315  چهارشنبه 1402/05/25 8:00
49 مصطفی فلاح 0410198781   چهارشنبه 1402/05/25 9:00
50 حسین  نوری 4400078711   چهارشنبه 1402/05/25 9:00
51 محمد مهدی  فیض آبادی 0025079247 چهارشنبه 1402/05/25 9:00
52 بهزاد گل افشان آذر 5660024297  چهارشنبه 1402/05/25 9:00
53 سید محمد حسن  صواب کار 0410545406   چهارشنبه 1402/05/25 9:00
54 سعید رضایی 0430114109 چهارشنبه 1402/05/25 9:00
55 عارف  فارسی 0410716464 چهارشنبه 1402/05/25 10:00
56 علی  مهدی زاده 0018081428 چهارشنبه 1402/05/25 10:00
57 علی صفائیان 0020063555 چهارشنبه 1402/05/25 10:00
58 محمد نائینی محمدی 0410617687  چهارشنبه 1402/05/25 10:00
59 حامد حسینی 0016496612   چهارشنبه 1402/05/25 10:00
60 سید ناصر  رفیعی پور 0480461759 چهارشنبه 1402/05/25 10:00
61 عرفان  ولدخانی 0018583830  چهارشنبه 1402/05/25 11:00
62 عیسی  اسدی 4160130062  چهارشنبه 1402/05/25 11:00
63 حمید میرزاجانی آبکنار 0069846545 چهارشنبه 1402/05/25 11:00
64 حسن  آزادی 0021152829  چهارشنبه 1402/05/25 11:00
65 علیرضا عربی 4600109031 چهارشنبه 1402/05/25 11:00
66 مسعود  شاهسون 0410509450 چهارشنبه 1402/05/25 11:00
67 مهدی  قاسمی 6660135049 چهارشنبه 1402/05/25 12:00
68 موسی محمدی آوینی 0020781377  چهارشنبه 1402/05/25 12:00
69 محمد اسدی شیزری 4900439398 چهارشنبه 1402/05/25 12:00
70 مهدی  ایلکا 6590013101  چهارشنبه 1402/05/25 12:00
اسامی قبول شدگان خانم در آزمون کتبی
ردیف نام نام خانوادگی کدملی روز مصاحبه ساعت مصاحبه
1 ملیکا مهرورز 0021958785 سه شنبه 1402/05/17 7:00
2 مینا صورتی 5560444987 سه شنبه 1402/05/17 7:00
3 سمانه میرزائی  دم آبی 0022799176 سه شنبه 1402/05/17 7:00
4 زهرا امانی 0410471534 سه شنبه 1402/05/17 7:00
5 زهرا پاشازاده 0410201104 سه شنبه 1402/05/17 7:00
6 نسیم  اسکندری 0017993172 سه شنبه 1402/05/17 7:00
7 عارفه علی زاده 0924274867 سه شنبه 1402/05/17 8:00
8 فاطمه فیضی 0022926127 سه شنبه 1402/05/17 8:00
9 زهرا پرویزی 4900172820 سه شنبه 1402/05/17 8:00
10 شقایق مسیبی 1210146568 سه شنبه 1402/05/17 8:00
11 بهاره حمیدی 0021005869 سه شنبه 1402/05/17 8:00
12 معصومه بندپی 6590021244 سه شنبه 1402/05/17 8:00
13 زهرا طهماسبی 4061054643 سه شنبه 1402/05/17 9:00
14 مریم سامانی پور 0015468143 سه شنبه 1402/05/17 9:00
15 سارا  هوشمند 0022541421 سه شنبه 1402/05/17 9:00
16 فریبا اعظمی 3350023479 سه شنبه 1402/05/17 9:00
17 فخری سادات  سادات اردستانی 0410515272 سه شنبه 1402/05/17 9:00
18 فاطمه رضائی 0017389798 سه شنبه 1402/05/17 9:00
19 نیلوفر قاسمی 0013718169 سه شنبه 1402/05/17 10:00
20 زکیه کشوری 6660131051 سه شنبه 1402/05/17 10:00
21 اسما  قیصریان 4540140744 سه شنبه 1402/05/17 10:00
22 زینب رضائی 0430135750 سه شنبه 1402/05/17 10:00
23 سونیا معصومیان 5560822167 سه شنبه 1402/05/17 10:00
24 مهسا گنجی مهیاری 0018309178 سه شنبه 1402/05/17 10:00
25 نسترن علیپور نقلانی 1520475551 سه شنبه 1402/05/17 11:00
26 مهسا شیری 2580739076 سه شنبه 1402/05/17 11:00
27 فاطمه فرجی 4600095383 سه شنبه 1402/05/17 11:00
28 مبینا جابری 0024732931 سه شنبه 1402/05/17 11:00
29 غزال سپهوندی 4060991813 سه شنبه 1402/05/17 11:00
30 جمیله کریمی 0071292561 سه شنبه 1402/05/17 11:00
31 فاطمه سنگینان 0410651478 سه شنبه 1402/05/17 12:00
32 سیده نسترن کمالی 6590021236 سه شنبه 1402/05/17 12:00
33 زهرا صبوری پویا 0019289170 سه شنبه 1402/05/17 12:00
34 فاطمه تاجی 0521050952 سه شنبه 1402/05/17 12:00
35 فائزه شکاری 0430134411 سه شنبه 1402/05/17 12:00
36 زهرا معافی 0024046604 سه شنبه 1402/05/17 12:00
37 زهرا نجفی ملاباشی 5560364657 سه شنبه 1402/05/24 7:00
38 مریم علی محمدی 5029489002 سه شنبه 1402/05/24 7:00
39 نصیبه افضلی 6020012948 سه شنبه 1402/05/24 7:00
40 زهرا طالبیان کوچکسرایی 2150729202 سه شنبه 1402/05/24 7:00
41 ریحانه سادات نصیری 0021238901 سه شنبه 1402/05/24 7:00
42 کیمیا آقابالائی دانشگر 0025258532 سه شنبه 1402/05/24 7:00
43 مریم  نیک بخت 4900699497 سه شنبه 1402/05/24 8:00
44 زهرا بغدادی 6660216081 سه شنبه 1402/05/24 8:00
45 نادیا اصفهانی 3932910249 سه شنبه 1402/05/24 8:00
46 فاطمه  نوری ثانی میاب 6580106646 سه شنبه 1402/05/24 8:00
47 هانا الماسی نیا 0023222808 سه شنبه 1402/05/24 8:00
48 فرگل محمدی فر 0019798733 سه شنبه 1402/05/24 8:00
49 نسرین آقائی 0410480975 سه شنبه 1402/05/24 9:00
50 مرجان روستاپاشاکی 2710266490 سه شنبه 1402/05/24 9:00
51 نوشین قضائی 3300104041 سه شنبه 1402/05/24 9:00
52 فاطمه کریمی 6580138920 سه شنبه 1402/05/24 9:00
53 پریسا آمری ثمرین 0020004958 سه شنبه 1402/05/24 9:00
54 ریحانه صفری 0410758418 سه شنبه 1402/05/24 9:00
55 فاطمه امینی پور 0430154161 سه شنبه 1402/05/24 10:00
56 آرزو  فرزین خانقاه 0019572387 سه شنبه 1402/05/24 10:00
57 زهرا خلیلی فر 0410690023 سه شنبه 1402/05/24 10:00
58 مبینا دهفولی 0025483455 سه شنبه 1402/05/24 10:00
59 حنانه محمد خانی لالانی 0480978859 سه شنبه 1402/05/24 10:00
60 نوشین صادقی آهویی 0011066741 سه شنبه 1402/05/24 10:00
61 آزاده کارخانه 4900396461 سه شنبه 1402/05/24 11:00
62 سارینا بصیرت سرشت 1810669464 سه شنبه 1402/05/24 11:00
63 سعیده اسدیان 0440165628 سه شنبه 1402/05/24 11:00
64 ثنا سلامت بخش 4900772501 سه شنبه 1402/05/24 11:00
65 مهناز انصاری زاهد 0410484164 سه شنبه 1402/05/24 11:00
66 سیما جانقلی 0016185366 سه شنبه 1402/05/24 11:00
67 رقیه قربانی 1520534124 سه شنبه 1402/05/24 12:00
68 نیلوفر قاسمی جمال 5560624489 سه شنبه 1402/05/24 12:00
69 مینا آخوندبابا 6590015899 سه شنبه 1402/05/24 12:00
70 فریده برزگری 0640633201 سه شنبه 1402/05/24 12:00
71 زهرا علی کرمیان 4900828076 سه شنبه 1402/05/24 12:00
72 فاطمه اسدالهی 0011431296 سه شنبه 1402/05/24 12:00
73 مریم قاسمی 6660081798 سه شنبه 1402/05/24 12:00