نظر به برگزاری آزمون برقکاری عمومی مورخ 1402/03/26 ، نتایج آزمون کتبی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
لازم به ذکر است قبول شدگان گرامی در تاریخ مقرر راس ساعت 9 صبح به شرکت توزیع نیروی برق استان تهران واقع در میدان شهدا بخش آموزش (بهمراه کپی و اصل کلیه مدارکی که در سایت بارگذاری کرده اند) مراجعه نمایند.

ردیف نام نام خانوادگي تاریخ مصاحبه
1 رحمان  آزادگلندوز دوشنبه 1402/5/2
2 سجاد نصرتی دوشنبه 1402/5/2
3 علی بلوکات دوشنبه 1402/5/2
4 رضا آقازاده دوشنبه 1402/5/2
5 محمدمهدی احمدی دوشنبه 1402/5/2
6 سیدمصطفی مشهدی دوشنبه 1402/5/2
7 امیرارسلان حصار دوشنبه 1402/5/2
8 احمد رحیمی ترکاشوند دوشنبه 1402/5/2
9 سعید اصلانی دوشنبه 1402/5/2
10 امیرحسام رمضانی دوشنبه 1402/5/2
11 امیر منتظری دوشنبه 1402/5/2
12 علیرضا بابائی امیری دوشنبه 1402/5/2
13 محسن عرب کیا دوشنبه 1402/5/2
14 جواد  نامداری دوشنبه 1402/5/2
15 رضا جردوی فدافن دوشنبه 1402/5/2
16 محمد مومن آبادی سه شنبه 1402/5/3
17 میلاد شربتی سه شنبه 1402/5/3
18 سیدسالار میراسمعیلی سه شنبه 1402/5/3
19 علی عباسی حبشی سه شنبه 1402/5/3
20 حسین بخشی عیسی خندقی سه شنبه 1402/5/3
21 محمد صفائی خواه سه شنبه 1402/5/3
22 محمد سراج سه شنبه 1402/5/3
23 امین بنار سه شنبه 1402/5/3
24 مهدی سراج سه شنبه 1402/5/3
25 امیررضا وحدت احمدآباد سه شنبه 1402/5/3
26 شهاب شکیبا نیا سه شنبه 1402/5/3
27 امیرحسین بابکی سه شنبه 1402/5/3
28 علی بابکی سه شنبه 1402/5/3
29 محمد درویش متولی سه شنبه 1402/5/3