نظر به برگزاری آزمون جذب کارگر فنی در مورخ 1401/10/02 افراد ذیل نصاب آزمون کتبی کارگر فنی را کسب نموده اند. شایان ذکر است تاریخ مصاحبه تخصصی متعاقبا اعلام می گردد.

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 محمد شیرجنگ شهباز
2 امیر  مهدی پور سرخه حصاری اسماعیل
3 حسین نیکوفر جعفر
4 علیرضا  زنگنه احمد
5 سیدسعید بزرگی سیداسمعیل
6 عمران بهروج مراد
7 نادر صمدی ساربانقلی محرم
8 مهرشاد محمدی روح اله
9 علی  عباسی حبشی احمد
10 رضا  دیوالائی عزیزاله
11 میلاد  محبی نوروز
12 رامین آرزوی کریم
13 محمد واحدی سانیانی ایمان
14 رضا آذربار محسن
15 حسن شبانجو محمدرضا
16 امیرحسین قربانی محمد
17 امیرحسین حسین وند بیژن
18 علی اصغر دوستی آتش بیک بایرامعلی
19 امیر شهبازی رز سجادعلی
20 محمدحسین قدیری سجاد
21 علی مرادی سولقانی جلال
22 مهران  محمدی کمینی مرتضی
23 امیر حسن  گرجی کردخیلی کریم
24 منصور جلیلی اسمعیل
25 رضا مهدویان فتح اله
26 علی صالح ناصر
27 عادل رحیمی بهادر
28 بهنام  حسینی یوسف
29 یونس مشایخی پور ذبیح الله
30 ایوب رنجبر سعدی
31 محمد جمشیدی ابوالفضل
32 مهدی  غلامی عیسی خندقی عبدالرضا
33 حسینعلی  دروندی راد محمدعلی
34 محمد مینائی احمد
35 محمد کمالی عرب زاد
36 کیانوش مقدم قدرت اله
37 علی صالحی سلوط مهدی
38 علیرضا تاجیک معین امیر
39 وحید کریمی علی
40 بهنام  برزگرزاده علی
41 ایمان  عرب عامری علیرضا
42 هاشم ملکی مالک اژدر
43 علیرضا  شهرآشوب جهانبخش
44 رحمان  آزادگلندوز بیوک آقا
45 حسن  اردستانی رستمی حبیب اله
46 محمود  صالحی معاد ابراهیم
47 محمد محمدی احمد
48 حسین اسکندرنژاد امیر
49 سیدمازیار حسینی سیدحقمراد
50 مجتبی خسروشیری رضا
51 محمد محمدی سلیمان قشلاق حمزه علی
52 سجاد بختیاری منش حسن جان
53 مهدی قنبری علیرضا
54 یاسر وصالی کامران یارحسن
55 نوید دولت ابادی عبداله
56 میلاد مهدوی ساریخان بیگلو صفر
57 حمید امینی محمد
58 امید قاسمی نسب احمد
59 فتاح  پیرمرادی ولی الله
60 فرزاد حیدری محمد
61 رسول  راحمی فاروس
62 امیرمحمد  بختیاری محمود
63 سهیل  جانبزرگی اردشیر
64 سینا  امیری سرخی ناصر
65 محمدطه همتی مسعود
66 علیرضا زمردی سیف اله
67 سیاوش  پاپی ابراهیم
68 افشین زنگنه موسی
69 سیدرضا موسوی صالحی سیدعلی
70 سجاد پیرهادی تواندشتی پرویز
71 علی کوشکستانی محمدرضا
72 محمد شیخی پور قیصر
73 مهدی مهدی نظری مقدم
 نظری مقدم
نعمت الله
74 حمید خزائی رضا
75 سعید  پناه علی ها رمضان
76 امیر  ملیحی بهمن آبادی علیرضا
77 محمد رضا  نقی پور بیرگانی رحیم
78 یاسر  مشایخی پور ذبیح الله
79 مهدی سعادتی علی
80 حامد  ترکاشوند ولی
81 منصور فعله گری همت
82 محمد کریم  جودکی کریم
83 محمدجواد  محمد منصور
84 علیرضا اکبری مصطفی
85 سعید علی زاده آوینی یداله
86 عماد نعمتی علی