«ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۹»

.

رشته های کاردانی و کارشناسی
.
جهت اطلاع بیشتر پیش از مراجعه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
۳۳۹۵۴۵۱۹ داخلی ۶ و۷

.

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک ۹۲

.

مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو