جدول آموزشی

نام دوره

مدت دوره

ساعات برگزاری

مبلغ دوره

پیش ثبت نام

فن ورز خطوط هوائی

۱۳۹ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

شنبه تا چهارشنبه

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن ورز خطوط زمینی

۱۰۰ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

شنبه تا چهارشنبه

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن ورز پست های توزیع

۱۳۳ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

شنبه تا چهارشنبه

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

ایمنی در شبکه های توزیع

۹۵ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

شنبه تا چهارشنبه

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

سرکابل و مفصل بندی کابلهای برق

۶۰ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

روزهای فرد

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

نصب و اصلاح انشعابات

۱۰۰ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

شنبه تا چهارشنبه

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

تست کنتور و بازرسی و قطع و وصل برق مشترکین

۸۲ ساعت

 

ساعت برگزاری ۱۴ الی ۱۸

روزهای زوج

تماس بگیرید.

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

۴۰ ساعت

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی AVR

۴۰ ساعت

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

نرم افزار Degsilent

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

نرم افزار Proteus

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

دوره سیمولینگ Matlab

۴۰ ساعت 

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی Matlab

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

اتوکد الکتریکال

۴۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 3

 • قیمت: 600,000 تومان

دوره  PLC  LOGO

۳۰ ساعت

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

دوره  GAMS

۲۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی تابلوهای LV  و MV

۳۰ ساعت

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی و نظارت

۶۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 6

 • قیمت: 720,000 تومان

آمادگی آزمون اعلام حریق آتش نشانی

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی پلنت صنعتی با Etap

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی  روشنائی و نورپردازی

۲۴ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۰

۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 8

 • قیمت: 370,000 تومان

طراحی تاسیسات الکتریکی صنعتی و ساختمانی

۵۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۰

 

۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 7

 • قیمت: 750,000 تومان