جدول آموزشی

نام دوره

مدت دوره

ایام برگزاری

مبلغ دوره

پیش ثبت نام

فن‌ورز شبکه‌های هوایی

۱۳۹ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۲

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای فرد

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن‌ورز خطوط زمینی

۱۰۰ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۱

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای زوج

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن‌ورز پست‌های توزیع

۱۳۳ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۷

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای فرد

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مسئول ایمنی در شبکه‌های توزیع برق

۹۵ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۷

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای فرد

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مفصل بندی کابل‌های برق

۶۰ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۱

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای زوج

۸,۵۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

نصب و اصلاح انشعابات

۱۰۰ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۱

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای زوج

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

ایمنی

۱۸ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۸

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای زوج

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

خط گرم (تکنسین)

۳۲۸ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۷

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای فرد

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

تجزیه ، تحلیل حوادث ناشی از کار و بررسی عوامل ریسک

۳۰ ساعت

تاریخ شروع ۹۹/۱۰/۰۸

ساعت برگزاری ۱۳ الی ۱۸

روزهای فرد

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

۴۰ ساعت

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی AVR

۴۰ ساعت

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

نرم افزار Degsilent

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

نرم افزار Proteus

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

دوره سیمولینگ Matlab

۴۰ ساعت 

۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی Matlab

۲۰ ساعت

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 300,000 تومان

اتوکد الکتریکال

۴۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 3

 • قیمت: 600,000 تومان

دوره  PLC  LOGO

۳۰ ساعت

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

دوره  GAMS

۲۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی تابلوهای LV  و MV

۳۰ ساعت

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی و نظارت

۶۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 6

 • قیمت: 720,000 تومان

آمادگی آزمون اعلام حریق آتش نشانی

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی پلنت صنعتی با Etap

۳۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 400,000 تومان

طراحی  روشنائی و نورپردازی

۲۴ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۰

۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 8

 • قیمت: 370,000 تومان

طراحی تاسیسات الکتریکی صنعتی و ساختمانی

۵۰ ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۲۰

پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۰

 

۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دوره های آزاد فرم 7

 • قیمت: 750,000 تومان