مهندس غلامرضا ملا

مهندس غلامرضا ملا

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
بیژن محمودی

بیژن محمودی

مدیر امور پشتیبانی و خدمات
سیدعلیرضا فاضلی

سیدعلیرضا فاضلی

سرپرست مرکز علمی کاربردی
محسن جهاندیده

محسن جهاندیده

معاون آموزشی و سرپرست مالی

امین نادری‌آسا

امین نادری‌آسا

کارشناس مسئول آموزش‌ دانشگاهی
شیده شرف‌الدین

شیده شرف‌الدین

کارشناس مسئول آموزش‌ تخصصی