«دوره مانور شبکه»

دوره مانورشبکه ویژه کارکنان برق منطقه ای تهران
قابل توجه ثبت نام کنندگان گرامی لطفا فقط در گروهی ثبت نام کنید که تاریخ آن با روز دوم شیفت استراحت شما مطابقت دارد (گروه A , یا B و یا C)

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 33954519 داخلی 3 یا 4 تماس بگیرید.

لازم به ذکر هست دوره های بعدی اصول مانور شبکه پس از اتمام گروه AوB وC متعاقبا اعلام میگردد.

برنامه زمانبندی کلاس اصول مانور شبکه
برنامه زمانبندی گروه A  اصول مانور شبکه
ردیف تاریخ روز ساعت کلاس نام استاد محل برگزاری دوره
1 1401/07/18 دوشنبه 8:00   الی     14:00 آقای ترکاشوند پست شوش
2 1401/07/21 پنجشنبه 8:00   الی     14:00 آقای ترکاشوند پست شوش
3 1401/07/24 یکشنبه 8:00   الی     14:00 آقای ترکاشوند سایت آگاهان نیرو
4 1401/07/27 چهارشنبه 8:00   الی     14:00 آقای ترکاشوند سایت آگاهان نیرو
5 1401/07/30 شنبه 8:00   الی     14:00 آقای ترکاشوند سایت آگاهان نیرو
برنامه زمانبندی گروه B  اصول مانور شبکه
1 1401/07/16 شنبه 8:00   الی     14:00 آقای باجلان پست شوش
2 1401/07/19 سه شنبه 8:00   الی     14:00 آقای باجلان پست شوش
3 1401/07/25 دوشنبه 8:00   الی     14:00 آقای باجلان سایت آگاهان نیرو
4 1401/07/28 پنجشنبه 8:00   الی     14:00 آقای باجلان سایت آگاهان نیرو
5 1401/08/01 یکشنبه 8:00   الی     14:00 آقای باجلان سایت آگاهان نیرو
برنامه زمانبندی گروه C  اصول مانور شبکه
1 1401/07/17 یکشنبه 8:00   الی     14:00 آقای مهرورز پست شوش
2 1401/07/20 چهارشنبه 8:00   الی     14:00 آقای مهرورز پست شوش
3 1401/07/23 شنبه 8:00   الی     14:00 آقای مهرورز سایت آگاهان نیرو
4 1401/07/26 سه شنبه 8:00   الی     14:00 آقای مهرورز سایت آگاهان نیرو
5 1401/08/02 دوشنبه 8:00   الی     14:00 آقای مهرورز سایت آگاهان نیرو
آدرس پست شوش : خ فدائیان اسلام – خیابان صابونیان – خ مقاریان
آدرس آگاهان نیرو : میدان بهارستان خیابان ظهیرالاسلام کوچه شهید آزادیخواه پلاک ۹۲

دوره مانور شبکه

  • لطفا یک گروه را طبق برنامه ارایه شده انتخاب نمایید.