مهندس غلامرضا ملا
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

 

غلامرضا ملا متولد 1330 صادره از تهران ليسانس مهندسی برق (الكتروتكنيک)در سال 1353 از دانشگاه علم و صنعت ايران، دارای  بيش از40 سال تجربه و خدمات در سمت‌های مديريتی مختلف (بيش از 26سال در شركت برق منطقه ی تهران و شركت‎های اقماری و وابسته به آن و 4 سال در شركت سهامی راه آهن شركت جمهوری اسلامی ايران  و11سال مدیریت در شرکت مهندسین مشاور برق بنام سامان افزا نیرو خصوصی) و از سال 93 تاکنون بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه آموزشی ، پژوهشی آگاهان نیرو

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف

عنوان شغل

واحد سازمانی

تاريخ

1 ناظر فنی امور نظارت فني برق تهران بهمن ماه سال 53
2 مدير اموال و انبارها امور اموال و انبارها برق تهران ارديبهشت سال 58
3

مدير امور برق استان قزوین و زنجان

معاونت نواحي و روستايي شرکت برق تهران

 ارديبهشت سال 60

4
معاون نواحي و روستايي مدیر عامل شرکت برق تهران
شرکت برق تهران شهريور سال61
5
مدیریت توزیع برق نواحی شرکت برق تهران
شرکت برق تهران آذر سال 66
6 مدير عامل شركت تهران نيرو وابسته به برق تهران اسفند سال 69
7

مشاور فني معاون وزير راه وترابری و مدير عامل راه آهن

راه آهن جمهوري اسلامی ايران مهر ماه سال 72
8
مدير كل برنامه ريزي و بودجه
راه آهن جمهوري اسلامي ايران آذر ماه سال 72 تا آبان 76
9

رئیس هيات مديره شركت راه آهن حمل ونقل

شركت راه آهن حمل ونقل

سال 73 تا مرداد سال 80

10 مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت ساخت نيرو وابسته به شركت برق تهران آذر ماه 76 تا دی‎ماه 78
11 مدير عامل ورئيس هيات مديره شركت توزيع جنوب شرق تهران

وابسته به برق تهران

ديماه 78 تا تيرماه82

12 مدير عامل و رئيس هيات مديره شرکت مهندسي سامان افزا نيرو مردادماه 82 تامرداد93
13 مدیر عامل وعضو هیات مدیره موئسسه اموزشی، پژوهشی آگاهان نیرو مرداد 93 تا کنون
14 عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران دی ماه 94 تا کنون