«فراخوان جذب کارگر فنی- مهر 1401» (تمدید شد)

 ديپلم ( برق – رياضی – تجربی  انسانی –  حسابداری و)….                    

شركت  پيمانكار نيروی انسانی شركت توزيع نيروی برق استان تهران، در نظر دارد در صورت نياز نسبت به تكميل نيروی انسانی، تعدادی نيروی  مرد واجد شرايط  در مناطق تحت پوشش به شرح ذيل نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمايد.

 متقاضيان می‌توانند در صورت داشتن شرايط لازم،  از طريق سايت موسسه آگاهان نيرو
به آدرس:   www.Agahan-Niroo.ir

تاریخ ثبت نام: 

از تاريخ  1401/07/30 لغايت 1401/09/28ثبت نام نمايند

شهرستان:  

كليه شهرستان هاي تحت پوشش شركت توزيع  نيروي برق استان تهران

   شرايط عمومي واختصاصی: 

 • تابعيت جمهوری اسلامی ايران.
 • متدين به يكی از اديان رسمی كشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ايران.
 • داشتن مدرك تحصيلي ديپلم
 • داشتن حداكثر سن 28سال (متولدين 1373/07/30به بعد) سابقه پرداخت حق بيمه حداكثر چهار سال، به نصاب مذكور اضافه می‌گردد. (32 سال تمام) 
 • داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (غيرپزشكی)
 • عدم داشتن سابقه محكوميت جزايی
 • داشتن سلامت كامل جسمي و رواني و توانايي كار ( دارای حداقل قد ١٧٥ سانتيمتر و وزن متناسب با آن).
 • عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و يا غير دولتي.
 • بومي بودن افراد در مناطق مورد نياز الزامي است  (محل تولد در شناسنامه ملاك ميباشد و در غير اينصورت،  مستندات مربوطه: سكونت در مناطق ذكرشده ،سند مالكيت يا مبايعه نامه  و يا مستندات از جمله  قبوض برق –   آب –  گاز)  می‌بايست آپلود گردد. ضمناٌ در صورت نياز شركت ، فرد متقاضی می‌بايست در حوزه جغرافيايی شركت واقع در شهرستانهای استان تهران اشتغال يابد.
 • داشتن سابقه كار سيم‌بانی با ارائه مدارك و مستندات مربوطه، درزمان مصاحبه تاثيرگذار خواهد بود.
 • داشتن گواهینامه رانندگی خودرو الزامی است.

اطلاعات آزمون :  

الف – مواد آزمون : معارف اسلامی ( ضريب ١ ) –   ادبيات فارسي ( ضريب ١ ) – هوش و رياضي  ( ضريب ٢ ) –   زبان انگليسي ( ضريب ١ )  – مبانی برق (ضريب ٤ )  ب  – آزمون بصورت تستی خواهد بود.

مدارک مورد نياز و چگونگی ثبت نام:

1-فرم تكميل شده درخواست شركت در آزمون (درسایت ذکرشده) 5- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكی
2- تصوير مدرك تحصيلی يا گواهی فراغت از تحصيل 6- عكس 4×3 پرسنلی
3- تصوير تمام صفحات شناسنامه 7- گواهي سابقه كار مرتبط با برق(در صورت داشتن سابقه)
4- تصوير كارت ملی 8 واریز مبلغ 1،200،000ریال از طریق درگاه سایت موسسه آگاهان نیرو به آدرس:
WWW.Agahan-niroo.ir

نحوه دریافت  كارت آزمون:      

دريافت كارت آزمون از تاريخ 1401/09/29از طريق سايت موسسه آگاهان نيرو به آدرس : WWW.Agahan-niroo.ir قابل دريافت می‌باشد(جهت حضور در آزمون ارائه كارت شناسايی معتبر الزامي می‌باشد) 

زمان برگزاری آزمون:

روز جمعه مورخ  1401/10/02ساعت 09:00 در صورت تغيير زمان برگزاری آزمون ، در كارت آزمون مشخص  می‌گردد).  

مهم: اعتبار اين آزمون از تاريخ برگزاری، به مدت يكسال می‌باشد  كه در صورت نیاز، در قالب بانک اطلاعاتی ايجاد شده، مجدداٌ دعوت بعمل خواهد آمد. 

«واحد آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت»


شماره تماس: 33954519-021 داخلی 3 و 4 

ایمیل: agahanniroo2@gmail.com