مهندس غلامرضا ملّا

مدیرعامل و عضو اسبق هیات مدیره 

 

غلامرضا ملّا متولد 1330 صادره از تهران ليسانس مهندسی برق (الكتروتكنيک)در سال 1353 از دانشگاه علم و صنعت ايران، دارای  بيش از 40 سال تجربه و خدمات در سمت‌های مديريتی مختلف (بيش از 26سال در شركت برق منطقه ی تهران و شركت‎های اقماری و وابسته به آن و 4 سال در شركت سهامی راه آهن شركت جمهوری اسلامی ايران  و11سال مدیریت در شرکت مهندسین مشاور برق بنام سامان افزا نیرو خصوصی) و از سال 93 تاکنون بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه آموزشی ، پژوهشی آگاهان نیرو

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف

عنوان شغل

واحد سازمانی

تاريخ

1 ناظر فنی امور نظارت فني برق تهران بهمن ماه سال 53
2 مدير اموال و انبارها امور اموال و انبارها برق تهران ارديبهشت سال 58
3 مدير امور برق استان قزوین و زنجان معاونت نواحی و روستايی شرکت برق تهران  ارديبهشت سال 60
4
معاون نواحی و روستايی مدیر عامل شرکت برق تهران
شرکت برق تهران شهريور سال61
5
مدیریت توزیع برق نواحی شرکت برق تهران
شرکت برق تهران آذر سال 66
6 مدير عامل شركت تهران نيرو وابسته به برق تهران اسفند سال 69
7 مشاور فني معاون وزير راه وترابری و مدير عامل راه آهن راه آهن جمهوری اسلامی ايران مهر ماه سال 72
8
مدير كل برنامه ريزی و بودجه
راه آهن جمهوری اسلامی ايران آذر ماه سال 72 تا آبان 76
9 رییس هيات مديره شركت راه آهن حمل و نقل شركت راه آهن حمل و نقل سال 73 تا مرداد سال 80
10 مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت ساخت نيرو وابسته به شركت برق تهران آذر ماه 76 تا دی‎ماه 78
11 مدير عامل ورئيس هيات مديره شركت توزيع جنوب شرق تهران وابسته به برق تهران ديماه 78 تا تيرماه82
12 مدير عامل و رئيس هيات مديره شرکت مهندسي سامان افزا نيرو مردادماه 82 تامرداد93
13 مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه اموزشی، پژوهشی آگاهان نیرو مرداد 93 تا مرداد 1401
14 عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران دی ماه 94 تا کنون