یادداشت

پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی فناوری وکاردانی فنی ناپیوسته برق و آب
جهت ثبت نام در زمان مشروحه ذیل به سایت سنجش مراجعه فرمایید.
ثبت نام از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۱ آغاز می‌گردد
***
www.Sanjesh.org