«واحد آموزش های تخصصی کوتاه مدت»


برگزاری دوره آموزشی(آنلاین):

«دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان نظام مهندسی»

(رشته تاسیسات برقی)

.

با تدریس دکتر مهدی بیات مختاری

تاریخ برگزاری: 1400/02/09

زمان: 8 الی 12 روزهای پنجشبه و جمعه

بمدت 40 ساعت

توجه ، توجه: در صورت کسر وجه، ثبت نام شما تکمیل شده است. و نیازی به رسید یا کد رهگیری نیست.

.

شماره تماس: 33954519 داخلی 8 و 9

.