«دریافت کارت آزمون کارگر فنی»

زمان آزمون 9 صبح روز جمعه مورخ 1400/06/19
رعایت موارد ذیل الزامیست:
1- عکس پرسنلی 4*3 بر روی کارت الصاق شود.

2- همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه الزامیست.
3-از به همراه داشتن ماسک ، خودکار ، مداد و پاکن اطمینان حاصل کنند.
4-آزمون دهندگان پیش از شروع آزمون در محل با رعایت فاصله گزاری حضور به هم رسانند.
با آرزوی موفقیت
آدرس: تهران، میدان بهارستان،خیابان ظهیرالاسلام، انتهای کوچه آزادیخواه- پلاک 92
تلفن: 02133954519 – واحد کوتاه مدت