پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه اول

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمان و محل مصاحبه 

1 رضا احمدی روز شنبه مورخ 1400/01/21 راس ساعت 8:30 
2 حسین اکبری جرتوده آدرس؛ تهران، میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
3 بنیامین آقائی
4 محمد بابائی حتما مدارک ذیل را در روز مصاحبه همراه داشته باشید:
5 مهدی تاجیک 1- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 حامد جوزی 2- اصل و کپی کارت ملی
7 امیرحسین حاجی مزدارانی 3- اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 محمد حسینی 4- اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 سجاد خلجی 5- اصل و کپی  سابقه بیمه
10 علیرضا سلیمی 6- اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 مهدی  شاه حسینی 7- در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 میثم عابدی زرگرانی 8- منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 مهدی عطارآذر
14 محمد کیوانلو شهرستانکی توجه داشته باشید که حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید
15 ابوالقاسم مه آبادی محمدی
16 فرشاد یزدانی