پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه دوم

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمان و محل مصاحبه

1 علیرضا تاجیک خانی   روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 8:30 الی 12:30 
2 سعید  تبار حسین بیشه  آدرس: تهران میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
3 محمود باقری
4 سعید باقری مدارک لازم :
5 حسن جعفری 1- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 میلاد حسینی 2- اصل و کپی کارت ملی
7 سعید شاهی 3- اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 محمدعلی عبدالملکی 4- اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 فرهاد عزتی گلریزان 5- اصل و کپی  سابقه بیمه
10 محمدرضا فرخی کته سری 6- اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 سامان فلاح 7- در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 رضا قلیزاده 8- منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 محمد کمالوند
14 بهروز لک حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید 
15 حسین مرتضی قلی
16 عادل نصیری جوزانی