پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه سوم

ردیف

نام 

نام خانوادگی

زمان و محل مصاحبه

1 حسین ابراهيميان در روز دوشنبه مورخ 1400/01/23  راس ساعت 8:30
2 میلاد افشاری بدرلو  آدرس تهران میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
3 محمد ایرجی
4 سعید جانعلی نژاد ناشی حتما مدارک ذیل را در روز مصاحبه همراه داشته باشید:
5 فرزام خاک بیز اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 محمد خزائی اصل و کپی کارت ملی
7 محمد دیزجی اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 محمد زارعی اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 رضا شهبازی اصل و کپی  سابقه بیمه
10 علی علیزاده اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 بهنام قره باغی در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 صادق قوی هیکل عراقی و منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 رضا محمدعلی خانی
14 حمزه محمدی حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید
15 مصطفی محمدی
16 سعید محمدیان سطری
17 مجید یارمحمدلو
18 یاسین یزدانی