پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه پنجم

ردیف

نام 

نام خانوادگي

زمان و محل مصاحبه

1 پیام احمدی در روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25  راس ساعت 8:30 به آدرس تهران میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
2 علی ایلکا
3 رضا آب نیکی
4 بیژن پورابراهیم  حتما مدارک ذیل را در روز مصاحبه همراه داشته باشید:
5 عرفان  حیدر طالب آبادی اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 سجاد رضائی اصل و کپی کارت ملی
7 علی زارعی اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 سعید زواره زارع اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 هادی شجاعی اصل و کپی  سابقه بیمه
10 امیر شهرآشوب اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 احسان صفری در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 صادق علی اکبر خیاط و منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 فرشاد علی زاده خواجه بلاغ
14 مهرشاد غفاری
15 آرمین فایض منشوری
حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید 
16 میلاد گنجی لورون
17 احمد لوبندی
18 سعید محمودیان خالد آبادی
19 محمد معلمیان
20 ناصر نعمت الهی
21 ابوالفضل یزدان پرست ماکیان
22 مهدی یوسفی

پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه پنجم

ردیف

نام 

نام خانوادگي

محل و زمان مصاحبه

1 پیام احمدی در روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25  راس ساعت 8:30 به آدرس تهران میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
2 علی ایلکا
3 رضا آب نیکی
4 بیژن پورابراهیم  حتما مدارک ذیل را در روز مصاحبه همراه داشته باشید:
5 عرفان  حیدر طالب آبادی اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 سجاد رضائی اصل و کپی کارت ملی
7 علی زارعی اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 سعید زواره زارع اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 هادی شجاعی اصل و کپی  سابقه بیمه
10 امیر شهرآشوب اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 احسان صفری در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 صادق علی اکبر خیاط و منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 فرشاد علی زاده خواجه بلاغ
14 مهرشاد غفاری
15 آرمین فایض منشوری
حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید 
16 میلاد گنجی لورون
17 احمد لوبندی
18 سعید محمودیان خالد آبادی
19 محمد معلمیان
20 ناصر نعمت الهی
21 ابوالفضل یزدان پرست ماکیان
22 مهدی یوسفی