«سوابق کاری موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو»

.

۱- موضوع فعالیت های مندرج دراساسنامه موسسه :

براساس ماده ۲ اساسنامه موسسه؛ موضوع یاحیطه های فعالیت اصلی شرکت عبارتند از: آموزش های کوتاه مدت تخصصی– آموزش های فنی وحرفه ای- آموزش های علمی وکاربردی- خدمات مشاورمدیریتی – خدمات مشاوره روانشناسی در صنعت – برگزاری سمینارها وکنفرانس ها و نمایشگاه ها و..

۲-سوابق پروژه های مشاوره ای مدیریتی انجام شده:

    الف – مشاوره درزمینه طراحی سیستم‌ها و روش‌ها

 • ارائه مشاوره و تحقیق در طرح پرداخت بهای برق مصرفی بدون مراجعه به شعب بانک (طرح بانک پرداخت)
 • مطالعه در زمینه ایجاد دفاتر جامع خدمات مشترکین (پیشخوان دولت) در سطح استان تهران با همکاری دیگر سازمانهای خدمات شهری مانند شرکت گاز – شرکت آب و فاضلاب – شرکت گاز و شرکت مخابرات استان تهران
 • خدمات مشاوره ای تهیه و تدوین آیین نامه ها و سیستم و روشهای دفاتر جامع خدمات مشترکین مناطق در بخش توزیع برق و احصاء و اصلاح تعرفه ها و گردش کارها و قرارداد های مرتبط
 • شناسایی و جایابی و توسعه فعالیتها دفاتر به بیش از ۱۰۰ دفتر جامع خدمات مشترکین
 • ایجاد پایلوت در خصوص ایجاد دفاتر خدمات مشترکین برق و واگذاری خدمات مشترکین تهران
 • خدمات مشاوره ای برای ایجاد دفاتر خدمات مشترکین در برق منطقه‌ای فارس
 • طرح ایجاد شبکه ردیابی لحظه ای GPS وسائط نقلیه اضطراری واحدهای بهره برداری توزیع
 • مطالعات ایجاد مرکز فوریتهای برق
 • طرح خودگردانی معاونت های شرکت سهامی خدمات مهندسی برق – مشانیر

    ب – مشاوره درزمینه ساختار و نمودار سازمانی

 • انجام مطالعات در خصوص نحوه برون سپاری فعالیتهای شرکتهای توزیع برق
 • ایجاد منطقه برق بیهقی با نمودار سازمانی برونسپاری شده
 • مطالعه و بررسی ایجاد منطقه برق جدید گلستان
 • مطالعه و بررسی تفکیک منطقه برق شمیران
 • مطالعه و بررسی در زمینه ایجاد شرکت جدید توزیع شمال
 • مطالعه و بررسی و اجرای طرح تفکیک منطقه برق فارابی
 • انجام خدمات مشاوره ای شامل مراحل اجرایی- سازماندهی و تعیین مسولیتها و… و نهایتا کنترل اجرایی مطابق برنامه در خصوص ادغام شرکتهای توزیع نیروی برق تهران بعد از قانون استقلال شرکتهای توزیع برق ایران در بخش های بهره برداری- خدمات مشترکین- فنی و مهندسی- مالی
 • مشاوره در زمینه تهیه نمودار سازمانی تفضیلی برای شرکتهای توزیع استقلال یافته توزیع برق تهران بزرگ
 • مشاوره در تهیه شرح خدمات و فعالیتهای نمودار سازمانی شرکت توزیع نیروی برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قم- تهران بزرگ و استان کرج (غرب استان تهران)
 • ‌انجام تجزیه و تحلیل مشاغل در شرکت برق منطقه ای تهران
 • طرح احصاء مشاغل دربخش های توزیع و انتقال صنعت برق برای شرکت توانیر

    پ – مشاوره درزمینه مدیریت بحران

 • بررسی و مطالعه مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای تهران
 • بررسی و مطالعه در خصوص نقاط حساس شبکه توزیع برق تهران در خصوص ساختار گسلها زمین و میزان آسیب پذیری آنها
 • مطالعه و ایجاد اطاق بحران در شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران- کرج
 • تعیین سطوح بحران و تهیه دستورالعملها اجرایی در مناطق برق شرکتهای توزیع نیروی برق تهران بزرگ

   ت – مشاوره درزمینه زنجیره تامین پیمانکاران و مشاوران بخش توزیع

 • ارائه خدمات مشاوره ای در شناسایی و ساماندهی نیروی انسانی و توانمند سازی پیمانکاران توزیع برق ارائه کارت صلاحیت ها آنها
 • تعیین صلاحیت فردی ناظران بر پـروژه‌های سرمـایه ایEPC)) شرکـت های توزیع تهران بزرگ – نواحی – قم و کرج
 • مطالعه و ارزیابی سوابق و فعالیتهای شرکتهای متقاضی همکاری در بخش سامانه فوریتهای توزیع نیروی برق تهران
 • مطالعه و ارزیابی شرکتهای متقاضی همکاری در بخش خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  ث – مشاوره درزمینه شرکتهای خدمات شهری

 • انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد و طرح های لازم در خصوص تطبیق سازی مناطق برق و شهرداری ها از ابعاد۱- شبکه های برق ۲- مشترکین و خدمات مشترکین

  ج – مشاوره درزمینه مدیریت انرژی و تامین برق

 • مشاوره های تامین و مدیریت انرژی برق در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در زمینه جایگاه های سوخت رسانی گاز مایع N.G و شرکت مخابرات ایران در زمینه ایجاد سایتهای BTS
 • انجام مطالعات مدیریت مصرف برق شامل توسعه و اشاعه فرهنگ استقاده از لامپهای کم مصرف – برنامه ریزی اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق برای مدارس استان تهران و کرج در سطوح دبستان و دبیرستان (چندین دوره)

  چ – مشاوره درزمینه پژوهش های اجتماعی و نظر سنجی

 • انجام چندین دوره نظر سنجی از مشترکین و مراجعه کنندگان به مناطق شرکتهای توزیع نیروی برق تهران – قم و کرج
 • انجام نظر سنجی از مشترکین برق با مراجعه به محل کار و منازل افراد (چندین دوره)
 • مجموعه نظر سنجی از مراجعین به شرکتهای توزیع نیروی برق تهران ۱۴ مورد شامل عناوین زیر می باشد:
 • بررسی الگوی مصرف انرژی برق در میان مشترکین
 • سنجش میزان رضایت مشترکین
 • بررسی نگرش و رفتار صرفه جویی مشترکین
 • طراحی واجرای پروژه های نظرسنجی ازکارکنان واحد های مختلف سازمان ونیروهای پیمانکار

  ه – ایجاد مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

 • ایجاد مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی برای کارکنان ومتقاضیان آزاد
 • طراحی واجرای مطالعه آسیب شناسی روانی نیروی انسانی درسازمان برحسب مشاغل پر استرس – بررسی میزان اختلال های شخصیتی ، خلقی ، اضطرابی نیروها- انجام تست های روانشناختی مانند تست MMPI برای تشخیص میزان اختلال های فوق الذکر و تست “هالند” برای تشخیص گرایش ورغبت شغلی کارکنان و..
 • آسیب شناسی اجتماعی نیروی انسانی درسازمان ازقبیل : بررسی میزان رضایت شغلی – بررسی میزان سرخوردگی وناکامی ––بررسی میزان پرخاشگری – بررسی میزان انزوای اجتماعی – بررسی میزان اعتماد سازمانی ( سرمایه اجتماعی) – بررسی زمینه های بروز کجروی های های مالی واقتصادی درسازمان
 • ایجاد مرکز خدمات مشاوره ای یکی از اقداماتی است در جهت کمک به مدیریت منابع انسانی شرکت ها  وسازمان های صنعت برق،  نیاز فوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو با اخذ مجوز از شورای عالی جوانان اقدام به تأسیس آن نمود که با بهره گیری از اساتید و کادر مجرب روانشناس، روانکاو و علمای حوزوی به ارائه خدمات مشاوره ای و نیز چاپ ماهنامه اختصاصی مرکز مشاوره اقدام می نماید.

  خ – همکاری با انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران:

 • همکاری با انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران از سال ۸۲ به عنوان دبیرخانه انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه – تهران
 • مشاور و مجری ایجاد انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور و همکاری در دبیرخانه آن

  د – تفاهم نامه ها:

 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی:  ۱-دانشگاه شهید بهشتی ۲-دانشگاه ادیبان گرمسار ۳-مجتمع آموزشی تهران(وابسته به وزارت نیرو) ۳-سندیکای صنعت برق ایران

  ذ – ارزیابی و آسیب شناسی سازمانی

 • آسیب شناسی مدیریت آموزشی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
 • یکی از شرکتهای ارزیاب منتخب وزارت نیرو در تعالی سازمانی
 • ارزیاب عملکرد شرکتهای برق منطقه ای باختر- اصفهان و بوشهر
 • مشاوره در زمینه ارزیابی عملکرد – مشاوره در زمینه آسیب شناسی سازمان و تجزیه و تحلیل شغل در معاونت منابع انسانی برق تهران
 • مشاور عامل چهارم شرکت برق منطقه ای تهران در زمینه بازار برق
 • طراحی و پیاده سازی طرح ارزیابی ادواری سنجش و بهبود شایستگی حرفه ای اپراتورهای پستهای فوق توزیع و انتقال برق تهران طی هشت سال متوالی از سال ۱۳۸۲ تا کنون
 • طرح آماده سازی و هماهنگی برای ارزیابی از شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM
 • مشاوره درزمینه مدیریت منابع انسانی ( برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی عملیاتی، ارزیابی وبررسی عملکرد ، توسعه منابع انسانی ، طراحی وتدین دوره های آموزشی براساس تجزیه وتحلیل شغل و…)
 • مشاوره در خصوص طراحی سیستم های اداری، تشکیلاتی، مالی، منابع انسانی ، تولید ، بازاریابی و فروش ، سیستم های اطلاعات مدیریت طراحی واستقرار سیستم ارزیابی منابع انسانی سازمان
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شامل:
 • پیاده سازی واستقراراستاندارد ISO 9001:2000   در شرکت توزیع برق تهران بزرگ
 • پیاده سازی سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای براساس استاندار OH SAS18001 در برق منطقه ای تهران
 • مطالعه و ارائه پیشهاد طرح برای ایجاد سیستم های ترکیبی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی براساس استاندارد HSE

 ۳- سوابق فعالیت‌های اجرایی در مؤسسه آگاهان نیرو:

    الف- سوابق اجرایی و نظارتی بر فعالیت پیمانکاران خدمات مشترکین در مناطق برق توزیع نیروی تهران بزرگ ، نواحی استان تهران ، قم و کرج از قبیل منطقه برق خیام- سهروردی- فارابی- هفده شهریور- افسریه- رودهن و دماوند و…

    ب  –انجام آموزش‌های اختصاصی ویژه کارکنان بخش صنعت برق(شرکت برق منطقه‌ای تهران ، شرکت‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، استان تهران ، قم و کرج)

 • دوره های اختصاصی ویژه کارشناسان ، تکنسین‌ها واپراتورهای بخش انتقال نیرو
 • دوره های اختصاصی ویژه کارشناسان وتکنسین‌ها وکارگران بخش توزیع نیرو برق
 • دوره های اختصاصی ویژه کارشناسان خدمات مشترکین و تشخیص توزیع نیروی برق
 • طرح تربیت کارشناسان خدمات مشترکین
 • دوره های ویژه مدیریت مصرف برای کارکنان ، مشترکین ، دانش آموزان راهنمایی مناطق آموزش وپرورش تهران و استان البرز.
 • دوره های اختصاصی دوره های اختصاصی مدیریت وکنترل کیفیت :
 • دوره مختلف آموزشی تعالی سازمانی (BusinessExcellence) و EFQM
 • دوره آموزشی مدیریت کیفیت براساس استانداردهای سری  ISO 9000   مدیریت ایمنی و بهداشت کار (OHSAS 18000)
 • دوره آموزشی مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO -14000
 • دورهای آموزشی مدیریت شامل: مدیریت بهره‌وری، مدیریت مشارکتی و سیستم پیشنهادات- مدیریت استراتژیک-  مدیریت تصمیم و تصمیم‌گیری–حسابداری و حسابرسی مدیریت-شیوه مؤثر برگزاری جلسات اداری- کاربرد آمار در مدیریت

  پ-آزمون های جذب نیرو وارزیابی شایستگی حرفه ای

 • آ زمون های تعیین سطح مهارت کارگران وتکنسین ها :
 • آزمایشات تعیین مهارت فنی کارگران شرکتهای توزیع نیرو برفعالیتها
 • آزمون تعیین مهارت فنی اپراتورهای پستهای فوق توزیع و انتقال
 • آزمون تعیین صلاحیت پیمانکاران
 • چندین دوره آزمون و جذب نیرو کارشناس فنی و خدمات مشترکین و کارگران فنی برای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و متانیر

   ج- آموزشهای فنی وحرفه ای ویژه نیروی انسانی شرکت های  پیمانکار

 • موسسه آگاهان نیرودارای پروانه تاسیس مجتمع فنی وحرفه ای بوده ومجاز به برگزاری دوره های آموزشی تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای کشورمی باشد . این موسسه تاکنون بیش ازدوهزارنفر نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری آ«وزش داده واین افراد به موفق به دریافت گواهینامه ازسازمان فنی  وحرفه ای استان تهران شده اند
 • ایجاد سامانه نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری ویژه شرکت های توزیع نیرو
 • ارزیابی ادواری نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری وصدورکارت صلاحیت حرفه ای

 د- سوابق سایر فعالیت‌های آموزشی

 • برگزاری آموزشهای علمی _ کاربردی: (دوره های دانشگاهی)  برای افراد شاغل و داوطلبان آزاد در سطح فوق دیپلم و کارشناسی مهندسی
 • برگزاری دوره های تخصصی آموزش زبان انگلیسی: برای کارکنان و داوطلبان آزاد
 • برگزاری دوره های مختلف و تخصصی رایانه: برای کارکنان و داوطلبان آزاد

 ذ-معرفی اجمالی  فضاها ، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی موسسه

 • مساحت کل بنای آموزشی ۵۰۰۰ متر مربع
 • تعداد کلاسهای آموزشی ۳۰ کلاس وظرفیت هر کلاس به طور متوسط ۲۵ نفر
 • تعداد کارگاه های تخصصی برق ۱۲ کارگاه شامل :  خطوط هوایی ، خطوط زمینی ، تابلو وترانس، خط گرم ، نصب و آزمایش کنتورها ، عمومی برق، سیم پیچی موتورها و ترانسفورماتورها،، ساختمان، اتومکانیک، کارگاههای فلز کاری
 • تعداد آزمایشگاه ۷ عدد شامل: روشنائی- ماشینهای الکتریکی، مدارهای حفاظتی بانی مغناطیس، مدارهای الکتریکی ، رله ها ، مبانی شیمی
 • تعداد ۶ عدد لابراتوار های کامپیوتر با تعداد ۶۰ عدد کامپیوتر
 • کتابخانه و قرائت خانه به طور متوسط ۳۰۰ متر
 • کمک آموزشی شامل ویدئو پروژکتور و اورهد و اپک و اسلاید و دوربین دیجیتال