دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 1401

محل آزمون: میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام، انتهای کوچه امیدآزادیخواه، پلاک92
موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو
مورخ: 1401/02/30 ساعت 09:00

«دریافت کارت ورود به آزمون کارگر فنی»

مهم:
آزمون دهندگان گرامی؛
جهت ورود به جلسه آزمون، حتما نسخه چاپ شده کارت ورود به جلسه را در کنار کارت ملی همراه داشته باشند.

«دریافت کارت ورود به آزمون راننده خودرو»

مهم:
آزمون دهندگان گرامی؛
جهت ورود به جلسه آزمون، حتما نسخه چاپ شده کارت ورود به جلسه را در کنار کارت ملی همراه داشته باشند.