اطلاعیه جذب نیروی راننده خودرو سنگین 1401(نوبت دوم)

 (داشتن گواهینامه پایه یکم الزامی میباشد)

            (حداقل دیپلم)                   

شركت  پيمانكار نيروی انسانی شركت توزيع نيروی برق استان تهران، در نظر دارد در صورت نياز نسبت به تكميل نيروی انسانی، تعدادی نيروی  مرد واجد شرايط  در مناطق تحت پوشش به شرح ذيل نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمايد.

 متقاضيان می‌توانند در صورت داشتن شرايط لازم،  از طريق سايت موسسه آگاهان نيرو
به آدرس:   WWW.Agahan-niroo.ir

تاریخ ثبت نام: 

از تاريخ  1401/01/27 لغايت 1401/02/27 ثبت نام نمايند

محل بکارگیری:  

کلیه شهرستان‌های استان تهران

   شرايط عمومي واختصاصی: 

  • تابعيت جمهوری اسلامی ايران.
  • متدين به يكی از اديان رسمی كشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ايران.
  • داشتن مدرک تحصيلی ديپلم
  • داشتن حداكثر سن 36 سال (متولدين 1365/01/27 به بعد) 
  • داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (غيرپزشكی)
  • عدم داشتن سابقه محكوميت جزايی
  • داشتن سلامت كامل جسمی و روانی و توانايی كار 
  • عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و يا غير دولتی.
  • بومي بودن افراد در مناطق مورد نياز الزامی است  (محل تولد در شناسنامه ملاک ميباشد و در غير اينصورت،  مستندات مربوطه: سكونت در مناطق ذكرشده ،سند مالكيت يا مبايعه نامه  و يا مستندات از جمله  قبوض برق –  آب –  گاز)  می‌بايست آپلود گردد. ضمناٌ در صورت نياز شركت، فرد متقاضی می‌بايست در حوزه جغرافيايی شركت واقع در شهرستان‌های استان تهران اشتغال يابد.
  • داشتن سابقه كار با جرثقیل و بالابر با ارائه مدارک و مستندات مربوطه، درزمان آزمون عملی امتیاز ویژه خواهد داشت.

اطلاعات آزمون :  

الف – مواد آزمون : معارف اسلامی (ضريب ١) –   ادبيات فارسی (ضريب ١) – هوش و رياضی  (ضريب ٢) –   زبان انگليسی (ضريب ١)  – آشنایی با قطعات و تعمیرات موتور خودرو (ضريب ٤) 

ب  – آزمون بصورت تستی خواهد بود.

مدارک مورد نياز و چگونگی ثبت نام:

1-فرم تكميل شده درخواست شركت در آزمون (درسایت ذکرشده) 5-تصویر گواهینامه پایه یک (داشتن گواهینامه پایه یک الزامی می باشد)
2- تصوير مدرک تحصيلی يا گواهی فراغت از تحصيل 6- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكی
3- تصوير تمام صفحات شناسنامه 7-عكس 4×3 پرسنلی
4- تصوير كارت ملی 8 گواهي سابقه كار مرتبط با برق(در صورت داشتن سابقه)

9-واریز مبلغ 1،200،000ریال از طریق درگاه سایت موسسه آگاهان نیرو به آدرس:
WWW.Agahan-niroo.ir

نحوه دریافت  كارت آزمون:      

دريافت كارت آزمون از تاريخ 1401/02/29 از طريق سايت موسسه آگاهان نيرو به آدرس : WWW.Agahan-niroo.ir قابل دريافت می‌باشد(جهت حضور در آزمون ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی می‌باشد) 

زمان برگزاری آزمون:

روز جمعه مورخ  1401/02/30 ساعت 09:00 در صورت تغيير زمان برگزاری آزمون ، در كارت آزمون مشخص  می‌گردد).  

مهم: اعتبار این آزمون از تاریخ برگزاری،  به مدت یکسال می باشد  که در صورت نیاز،  به بیش از نیروهای درج شده در فراخوان در قالب بانک اطلاعاتی ایجاد شده ، مجددا ٌ، دعوت بعمل خواهد آمد .

مهم:

متقاضیان گرامی لطفا پیش از ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی را بادقت مطالعه، و مدارک خواسته شده را آماده نمایید.