مهم:

“متقاضیان گرامی لطفا پیش از ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در فراخوان ثبت نام را بادقت مطالعه، و مدارک خواسته شده را آماده نمایید.”

(در صورت کسر وجه ثبت نام شما تکمیل شده است و نیازی به دریافت کد رهگیری و ثبت نام مجدد نیست. در زمان مقرر لطفا با کد ملی خود اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایید.)

فراخوان جذب راننده خودرو سنگین 1401

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  توجه: (متولدين 1365/1/27 به بعد) حداكثر سن 36 سال حق ثبت نام دارند. در غیر اینصورت ثبت نام ناقص و هزینه ثبت نام عودت داده نمی شود.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  توجه داشته باشید که تصویر واضح و بدون حاشیه اطراف باشد.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
  لطفا در صورتیکه محل تولد شما با محل های مورد تقاضا یکی نمی باشد . مستندات از قبیل سند مالکیت،مبایعنامه ،قبوض برق-آب و گاز که به نام شما و یا اولیاء شما است را آپلود نمائید.
 • (داشتن سابقه كار با جرثقیل و بالابر با ارائه مدارک و مستندات مربوطه ، در زمان آزمون عملی امتیاز ویژه خواهد داشت)
 • قیمت: 120,000 تومان
  (در صورت کسر وجه ثبت نام شما تکمیل شده است و نیازی به دریافت کد رهگیری و ثبت نام مجدد نیست. در زمان مقرر لطفا با کد ملی خود اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمائید.)
 • لطفا تا بارگزاری کامل تصاویر صبر کنید،