دانشجوایان گرامی جدیدالورورد (98) لطفا نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه در اسرع وقت اقدام نمائید و سپس به آموزش مرکز تحویل دهید.

پرسشنامه