جهت ورود به وبینار در ساعت و روز معین شده از طریق

لینک ذیل بدون درج نام کاربری و پسورد از طریق گزینه

میهمان اقدام فرمایند:

جهت ورود اینجا کلیک کنید