• آدرس: تهران – میدان بهارستان – خیابان ظهیرالاسلام – انتهای کوچه آزادیخواه – پلاک ۹۲- موسسه آموزشی ، پژوهشی آگاهان نیرو
  • تلفن های تماس: ۳۳۹۵۴۵۱۹-۳۳۹۸۱۲۴۲
  • دفتر مدیر عامل: ۳۳۹۰۰۰۰۵
  • فکس: ۳۳۹۵۲۶۲۰
  • کدپستی:۱۱۴۶۷۶۴۸۱۱
  • ایمیل: info@agahan-niroo.ir