تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره ای فنی و حرفه ای در موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو
 تابستان و پاییز 1401

نام دوره

مدت دوره

ایام برگزاری

مبلغ دوره

پیش ثبت نام

فن‌ورز شبکه‌های هوایی

139 ساعت

تاریخ شروع 1401/06/19

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن‌ورز خطوط زمینی

100 ساعت

تاریخ شروع 1401/06/06

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای زوج

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

فن‌ورز پست‌های توزیع

133 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/08

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مسئول ایمنی در شبکه‌های توزیع برق

95 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/11

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:

طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مفصل بندی کابل‌های برق

60 ساعت

تاریخ شروع 1401/07/23

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای زوج
آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

نصب و اصلاح انشعابات

100 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/07

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای زوج

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

خط گرم (تکنسین)

328 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/11

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

تست و بازرسی و قطع و وصل

82 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/18

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:
طبق اعلام سازمان فنی و حرفه ای

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

ایمنی

18 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/21

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای زوج

آزمون پایان دوره:
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

تجزیه ، تحلیل حوادث ناشی از کار و بررسی عوامل ریسک

30 ساعت

تاریخ شروع 1401/08/21

ساعت برگزاری 13 الی 18

روزهای فرد

آزمون پایان دوره:
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی

لطفا  پس از تماس از موسسه آگاهان نیرو به بخش آموزش های کوتاه مدت رجوع نمائید.

ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

40 ساعت

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی AVR

40 ساعت

5/600/000 ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

نرم افزار Degsilent

20 ساعت

3/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 0 تومان

نرم افزار Proteus

20 ساعت

3/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 0 تومان

دوره سیمولینگ Matlab

40 ساعت 

5/600/000 ریال

دوره های آزاد

 • قیمت: 560,000 تومان

برنامه نویسی Matlab

20 ساعت

3/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم 2

 • قیمت: 0 تومان

اتوکد الکتریکال

40 ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

6/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم 3

 • قیمت: 600,000 تومان

دوره  PLC  LOGO

30 ساعت

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

4/500/000 ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

دوره  GAMS

20 ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

4/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 0 تومان

طراحی تابلوهای LV  و MV

30 ساعت

4/500/000 ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

30 ساعت

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

4/500/000 ریال

دوره های آزاد فرم 4

 • قیمت: 450,000 تومان

آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی و نظارت

60 ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

7/200/000 ریال

دوره های آزاد فرم 6

 • قیمت: 720,000 تومان

آمادگی آزمون اعلام حریق آتش نشانی

30 ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

4/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 0 تومان

طراحی پلنت صنعتی با Etap

30 ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12

4/000/000 ریال

دوره های آزاد فرم5

 • قیمت: 0 تومان

طراحی  روشنائی و نورپردازی

24 ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 10

3/500/000 ریال

دوره های آزاد فرم 8

 • قیمت: 370,000 تومان

طراحی تاسیسات الکتریکی صنعتی و ساختمانی

50 ساعت

شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 10

 

7/500/000 ریال

دوره های آزاد فرم 7

 • قیمت: 750,000 تومان