دوره های دانشگاهی علمی کاربردی در مقاطع کاردانی فنی و کارشناسی(مهندسی فناوری) در رشته های: برق ، آب ، ایمنی و HSE که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور می‌باشد به شرح زیر است:

۱-۱- رشته های کارشناسی(مهندسی فناوری) و کارشناسی حرفه ای:

  برق:

 • مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
 • مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
 • کارشناسی حرفه‌ای ایمنی برق ، سلامت و محیط زیست(HSE)

     عمران:

 • کارشناسی مهندسی فناوری عمران (گرایش آب و فاضلاب)

۲-۱- کاردانی فنی:

    برق:

 • کاردانی فنی برق – انتقال
 • کاردانی فنی برق – توزیع
 • کاردانی فنی برق – برق صنعتی
 • کاردانی فنی برق – تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 • کاردانی حرفه ای خدمات مشترکین صنعت آب و برق

    عمران:

 •  کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب