دوره مانور شبکه(شرکت برق منطقه ای تهران)

نتایج مصاحبه برقکار عمومی و راننده خودرو سنگین 1401

اعلام نتایج آزمون کارگر فنی و راننده خودرو سنگین- اردیبهشت 1401

تجهیزات شبکه و پست‌های توزیع برق

اصول نقشه کشی ونقشه خوانی مدارهای الکتریکی

سیستم های اسکادا و اتوماسیون صنعتی پیشرفته (RTU)