فراخوان جذب نیروی کارگر فنی-مهر 1401

دوره مانور شبکه(شرکت برق منطقه ای تهران)

آمادگی برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و مجازی

برگزاری دوره‌های کوتاه مدت به صورت آنلاین