«اصول مانور شبکه و تجربیات مانور»

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو در نظر دارد نسبت به اجرای دوره اصول مانور شبکه و تجربیات مانور به صورت مجازی با مشخصات زیر اقدام نماید.

عنوان دوره اصول مانور شبکه و تجربیات مانور
کد دوره 3381
مدت دوره 34 ساعت
تاریخ 7 ، 9 و 1402/05/11
سرفصل های دوره -نکات مهم بهره برداری و تجهیزات مانور-

– بررسی چند حادثه از شبکه انتقال و فوق توزیع و علت وقوع حادثه

-تحلیل حوادث شبکه ، نتیجه گیری و پیشنهادات و درس های آموخته از حادثه

-دستورالعمل مانور  در پست های 400،230 و 63 کیلوولت

-برخی از عوامل اثرگذار در مانور خطوط ، ترانسفورماتور و ادوات جبران ساز توان اکتیو و راکتیو

-بررسی نکات مهم دستورالعمل ها ثابت بهره برداری در ارتباط با مانور

-بررسی رله های مهم که در صورت عملکرد صدور تریپ یا آلارم ها دیسپاچر و بهره برداری می بایست اقدامات لازم را انجام دهد .

– علل وقوع حوادث

-آشنایی با انواع باسبار و نحوه مانور در هر دو مورد

– شناخت کلید زنی های مختلف در پست

نام مدرس دکتر حسینعلی واسعی راد
رزومه مدرس دکترای تخصصی مهندسی برق

عضو کمیته تدوین دستورالعمل ثابت بهره برداری در شرکت توانیر

مدرس دوره های آموزشی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دوره های آموزشی تخصصی مراکز صنعت آب و برق وزارت نیرو

مدرس مرکز علمی کاربردی وزارت نیرو واحد تهران

سابقه 35 سال تدریس در صنعت آب و برق (دانشگاه عباسپور)

مهلت ثبت نام از تاریخ 1402/03/27 لغایت 1402/05/03
چگونگی ثبت نام شرکت کننده www.agahan-niroo.ir

مراجعه به سایت موسسه آگاهان نیرو سر تیتر اخبار موسسه و آموزشهای کوتاه مدت دوره مانور شبکه

مسئول دوره خانم شرف الدین شماره تماس :33954519 داخلی 113

آقای کرباسی شماره تماس 33954519 داخلی 116 همراه  09038224313