برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت با مدرک از دانشگاه جامع علمی-کاربردی

(زیر نظر وزارت علوم و قابل ترجمه)

نام دوره
ساعت برگزاری
هزینه دوره

تکنسین عمومی برق – قدرت

75

۱۹,۳۰۵,۰۰۰

تکنسین شبکه هوایی برق

100

۲۶,۱۳۶,۰۰۰

تکنسین شبکه زمینی برق

100

۲۶,۱۳۶,۰۰۰

دانشجویان و متقاضیان گرامی جهت انجام امور پیش ثبت نام از طریق فرم اینترنتی یا بصورت حضوری مراجعه به واحد آموزش دانشگاه اقدام نمایید.

شماره تماس: 33954519  داخلی 105  و 103

فرم پیش ثبت‌نام دوره های تخصصی دانشگاه

  • از لیست رشته اولویت اول خود را انتخاب نمایید.
  • از لیست رشته اولویت اول خود را انتخاب نمایید.