«پذیرش دانشجو در رشته انرژی های تجدیدپذیر»

مرکز آگاهان نیرو برای نخستین بار در مقاطع مهندسی و  کاردانی رشته انرژی های تجدیدپذیر دانشجو میپذیرد
جهت ثبت نام در ترم مهر و بهمن چند ماه قبل جهت اطلاع از انتشار دفترچه به سایت سنجش مراجعه فرمایند:

Sanjesh.org

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک 92
مشاوره: 33954519 داخلی 2 و 1
مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو