مهم:

“متقاضیان گرامی لطفا پیش از ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در فراخوان ثبت نام را بادقت مطالعه، و مدارک خواسته شده را آماده نمایید.”

(در صورت کسر وجه ثبت نام شما تکمیل شده است و نیازی به دریافت کد رهگیری و ثبت نام مجدد نیست. در زمان مقرر لطفا با کد ملی خود اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایید.)