.

.

.

«پذیرش دانشجو بدون کنکور در ترم مهر 1401»

رشته های کاردانی و کارشناسی

تاریخ ثبت نام:

کارشناسی: 1401/03/29

کاردانی: 1401/04/14

.لطفا در زمان مشروحه فوق به سایت سنجش مراجعه فرمایند:

Sanjesh.org

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک 92
33954519 داخلی 2 و 1
مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو