.

.

.

«پذیرش دانشجو بدون کنکور در ترم مهر و بهمن»

رشته های کاردانی و کارشناسی

جهت  لطفا جهتاطلاع از انتشار دفترچه به سایت سنجش مراجعه و  یا جهت پیش ثبت نام با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

Sanjesh.org

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک 92
33954519 داخلی 2 و 1
مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو