«ثبت نام رشته های دانشگاهی پذیرش مهر ۱۴۰۰»

.

رشته های کاردانی و کارشناسی
.
جهت اطلاع بیشتر شهریور ماه به سایت سنجش مراجعه فرمایند:
.
Sanjesh.org

.

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک ۹۲
۳۳۹۵۴۵۱۹ داخلی ۶ و۷
.
مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو