«پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز آگاهان نیرو»

رشته های کاردانی و کارشناسی
.
جهت اطلاع بیشتر به سایت سنجش مراجعه فرمایند:

Sanjesh.org

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالسلام، انتهای کوچه آزادیخواه، پلاک 92

33954519 داخلی 6 و7

مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو