نهمین جشواره درون دانشگاهی

پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی آگاهان نیرو

تمدید مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی

ثبت نام دانشجویان در دوره های آزاد (تک رشته)

دانشجویان محترم می توانند جهت شرکت در دوره های مهارتی کوتاه مدت از طیق همین سایت ثبت نام و از تخفیف دانشجوپی استفاده نمایند.